Máme veľkú radosť keď môžeme pomáhať. A to nielen ľuďom ale aj zvieratám. Podporujeme koňské stajne, útulky ako napríklad Slobodu zvierat a najnovšie sme podporili aj výcvik vodiacich psov na Slovensku. Pretože pomáhať ľuďom a zvieratám máme vo firemnej a ľudskej DNA.

Prečítajte si príbeh sučky Evity, ktorá je veľmi múdra, no má diagnózu, na ktorú potrebuje aj náš kolagén. Sme radi, že sme jej mohli pomôcť.

„Naša Evitka začala v siedmich mesiacoch krívať a po vyšetreniach jej bola diagnostikovaná Osteochondróza – OCD.  Je to ochorenie kedy vplyvom určitých faktorov zosilnie chrupavka, nedostatočne sa spojí s pod ňou ležiacou kosťou čo vedie k jej nedostatočnému vyživovaniu. Nedostatočnou výživou je chrupavka oslabená a narušená čo vedie k jej nekrotizácii. Takto je chrupavka pri prudkých pohyboch alebo nárazoch náchylná na odlúčenie od kosti. V kĺbnej dutine tak samozrejme pôsobí ako cudzie teleso…….au!

Po operácii mala Evitka rok pokoj od problémov a užívala si do sýta voľný pohyb. Krívanie sa objavilo opäť a Evitka má už mesiac kľudový režim. Testujeme Incapet Collagen ako jej pomôže.“

O projekte

Základy Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy položil nevidiaci Imrich Bartalos v roku 1995. Vtedy vzniklo Oddelenie výcviku vodiacich psov ako súčasť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Nárast počtu klientov, vychovávaných a cvičených psích pomocníkov, ako aj aktivít pod vedením riaditeľky Jarmily Virágovej vyústil do osamostatnenia sa školy od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V roku 2014 sa tak zrodila nezisková organizácia s názvom Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, ktorá ľuďom so zrakovým znevýhodnením pomáha doteraz.

Misiou je pomôcť pacientom prostredníctvom psích pomocníkov. Škola zabezpečuje výchovu psov, ktoré potrebujú špeciálny výcvik, vzdelávanie pre verejnosť vo všetkom, čo súvisí s problematikou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Škola patrí do rodiny najlepších výcvikových škôl na svete. Organizácia International Guide Dog Federation (IGDF) združuje takmer 100 výcvikových škôl, pravidelne kontroluje kvalitu ich činnosti podľa štandardov vypracovaných odborníkmi a reviduje existujúce štandardy podľa potrieb vychádzajúcich z praxe. Na Slovensku je jedinou organizáciou, zaoberajúcou sa výcvikom vodiacich psov na Slovensku, ktorá získala plnoprávne členstvo.

Psy sú vďaka vlastnému účelovému chovu ľahko ovládateľné aj pre človeka so zdravotným postihnutím a pracujú okrem Slovenska aj na Malte, v Českej republike či v Nemecku. Škola pripravuje aj asistenčné psy pre ľudí s telesným postihnutím a signálne psy pre ľudí so sluchovým postihnutím konkrétne podľa požiadaviek klienta.

Cieľom je odovzdanie ľahko ovládateľného, bezpečne pracujúceho psa človeku so zdravotným postihnutím a vytvorenie harmonickej, dobre spolupracujúcej dvojice, v ktorej sa pes aj človek budú cítiť spokojne a šťastne.

Nice to see you

We noticed you are visiting us from afar.
Maybe you are looking for our internetional website?

Enter website

Press the button to continue to the international website.

Or go to the original website.

Change language